[BF39]
W.G. van Focquenbroch: De verwarde jalouzy, Kluchtspel.
Amsterdam: David Ruarus, 1730.


Titelpagina BF39


Titelpagina, A1r:

DE | VERWARDE | JALOUZY, | KLUCHTSPEL. | [gravure] | t'AMSTELDAM, | By DAVID RUARUS, Boeckverkooper, 1730. | Met privilegie. ||

Opbouwformule:

8o: A-B8.
[$5 (-A1)]

Paginering:

16 bladen, gepagineerd= 1-6, 7-32.

Posities van de katernsignaturen:

A2 accordeeren A4 en wel A5 eens zien
B zo daatlyk B2 my daar B3 dat ik niet
B4 my, gelyk B5 schaamte

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar UBL 1096 F 75

A1r
[titelpagina]
A1v
[blanco]
A2r
COPYE VAN DE PRIVILEGIE. [gedateerd 13 november 1730]
A3v
VERTOONERS.
A4r
DE VERWARDE JALOUZY, KLUCHTSPEL.
+ HOe Juffrouw, weigerd gy met zo veel straffigheid?
B8v
EINDE.

Aantal tekstregels:

36 (B1r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: UB 687 D 93
2-
Amsterdam: UB 689 G 58:4
3-
Amsterdam: KNAW G 941a
4-
Den Haag: KB 234 K 24:4
5-
Den Haag: KB 2106 A 180
6-
Leeuwarden: PB Pa 1498
7-
Leiden: UB 1096 G 10:2
8-
Leiden: UB 1096 F 75
9-
Middelburg: PB 1057 C 10
10-
Nijmegen: UB 39 C 221:3

Niet gecolationeerde exemplaren:

1N-
Cambridge (USA): Harvard University (?)
2N-
Parijs: BN Yth. 70055 (?)
3N-
Parijs: BN Yth. 70056 (?)
4N-
Rotterdam: OB 1360 D 65 (?)
5N-
Washington: Library of Congress (?)

Commentaar:

Het is niet vast te stellen welke van de twee drukken BF39 en BF40 de eerste was; ze zijn vrijwel identiek. Aan een van beide ligt de druk van Lescailje 1705 (BF33) ten grondslag, ze komen namelijk regel voor regel overeen.

In 2014 heeft Marja Geesink deze editie op basis van het gebruikte vignet kunnen identificeren als een "verstopte herdruk" van BF40 en zij dateert deze druk rond 1764.(1)

1) Marja Geesink: ‘Over privileges, schouwburgregenten, uitgevers, vignetten, verstopte herdrukken en de STCN.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014) 1, p. 37-55.