[BF47]
W.G. van Focquenbroch: Min in't lazarus-huys, Blyspel.
Amsterdam: J. Helders en A. Mars, 1783.


Titelpagina

Titelpagina, A2r:

W.G.V. FOCQUENBROCHTS | MIN | IN 'T | LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. | [houtsnede] | TE AMSTERDAM, | By J. HELDERS EN A. MARS, Boekdrukkers, | in de Nes, 1783. | Met Privilegie. ||

Franse titel, A1r:

DE | MIN | IN 'T | LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. ||

Opbouwformule:

8o: A-G8.
[$5 (-A1, -A2, ±A5)]

Paginering:

56 bladen, gepagineerd= 1-12, 13-108, [4].
± 89 gepagineerd als 99
± 95 gepagineerd als 97
   96 gepagineerd als 86

Posities van de katernsignaturen:

A3 bestaande_niet A4 zyn_zotheit A5 bruiloft_houdende
B Zagt,_hoort B2 staal_de_rest B3 Stad,_die
B4 Hebt gy B5 Vermits_dat C heen?
C2 of_die C3 gy_niet C4 my_de_les
C5 Antidoot,_gy D voorval D2 en_quynt
D3 hebt D4 is_daar D5 juist_niet
E CATRYN E2 brengt E3 dat_het
E4 drie_Switsers E5 twee, F worden
F2 weet,_slechts F3 eerste F4 te_eindigen
F5 myn droefheid G Bruidt G2 onstaan_uit al
G3 vriend G4 Of_straks G5 ;^maar

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 4.

A1r
[Franse titel]
A1v
[blanco]
A2r
[titelpagina]
A2v
[blanco]
A3r
Aan de HEER P.H.
+ De hedendaagse opzichtige uitsporigheden der liefde [...]
A4r
INHOUD
+ Een zekeren Edelman, met naamen Ferdinand:
A5v
AAN DEN LEZER OF AANSCHOUWER.
+ Het oogmerk van dit spel is niet om de redelyke [...]
A6r
[kopij van de privilege, gedateerd 10 juni 1783]
[met de hand ondertekend door A. van Bijneveld]
+ De Gecommitteerden tot de zaken van den Schouwburg hebben, [...]
A6v
VERTOONERS.
A7r
DE MIN IN 'T LAZARUS-HUYS. BLYSPEL.
+ Gy Troep van Juffers, en van Heeren!
G6v
EYNDE.
G7v
[blanco]
G7v
[blanco]
G8r
[blanco]
G8v
[blanco]

Aantal tekstregels:

37 (B2v).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: Toneelmuseum 3 H 102
2-
Amsterdam: UB 691 G 97
3-
Gent: Sem.Ned.Lit. NL. 18N. 169 (3
opbouw: A-G8(-G7, -G8).
provenance: mevr. Dr. M.J. de Vos
4-
Leiden: UB 1097 G 76
5-
Utrecht: UB Te Winkel 487

Varianten:

a= buitenvorm A-katern:
  I A5 ongesigneerd ex. 1, 2, 4
  II A5 gesigneerd ex. 3, 5
b= buitenvorm F-katern
  I 89 gepagineerd als 99 ex. 1, 2, 3, 5
  II 89 correct gepagineerd ex. 4
c= binnen F-katern
  I 95 gepagineerd als 97 ex. 4, 5
  II 95 correct gepagineerd ex. 1, 2, 3

Commentaar:

Dit is een nadruk van een van de edities BF43 of BF44 uit 1732, waarmee deze editie regel voor regel overeen komt.