Per 1-1-2024 is de website van de Stichting Focquenbroch afgesloten. Voor de eerder op deze website gepubliceerde afleveringen van het tijdschrift Fumus kunt u terecht op de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (∞ DBNL).
Het webadres van de stichting zal in de toekomst als privé-activiteit worden gebruikt door Jan Helwig om zaken van, over, of in verband met Focquenbroch onder de aandacht te brengen.