REDACTIONEEL

 

Sommige lezers hebben zich ongetwijfeld afgevraagd of er dit jaar nog een nummer zou verschijnen van ons geliefde tijdschrift. Anderen weer zullen handenwrijvend hebben vastgesteld dat dit tijdschrift eindelijk ter ziele was gegaan. De laatsten gunnen we evenwel dit genoegen (nog) niet.

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de redactie er dit jaar niet in geslaagd om de drie nummers, die de lezer van ons gewend is geraakt, te laten verschijnen. Dit jaar ontvangt U slechts één nummer. Laten we hopen dat deze malaise slechts een tijdelijk verschijnsel is geweest. We willen U evenwel niet verhelen dat het blad behoefte heeft aan kopij. Mogen de lezers die ons welwillend gezind zijn, zich dat in de oren knopen!

Zoals de oplettende lezer kan vaststellen, is het redactie-adres gewijzigd met ingang van dit nummer. Wie ons kopij wil toesturen of ons een bemoedigend woord wil schrijven, gebruike dit nieuwe adres.

12 november 1993