[BF02]
W.G. van Focquenbroch: Klucht van de weyery.
Amsterdam: Jacob Vinckel, 1665.


Titelpagina


 

Titelpagina, A1r:

KLUCHT | VANDE | WEYERY. | Gerijmt door W.C. van Fockenb. | Medicijnen Doctoor. | [vignet] | T'AMSTERDAM. | [ ___ ] | By Jacob Venckel, Boeckverkooper, in d'oude Lely-straet, in de History-schryver. 1665.||

 

Opbouwformule:

4o: A4.
[$3 (-A1)]

 

Paginering:

4 bladen, ongepagineerd.

Posities van de katernsignaturen:

A2 veel moeyten A3 't is nou

Inhoud:

A1r
[titelpagina]
A1v
PERSONAGIEN.
A2r
[begin van het spel in twee bedrijven]
+ DE Weyman, wanneer hy sijn vermaeck wil soecken in eenige Vogel-jacht,
A4v
[einde van het spel]

Aantal tekstregels:

50, (A2v).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Antwerpen: SB C 257287.
2-
Haarlem: SB 73 G 2:16.
3-
Utrecht: UB Bk M VI B 28.

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Parijs: BN 8o Yth 66619.

Varianten:

De exemplaren zijn partieel gecollationeerd. Dit leverde geen varianten op.

Commentaar:

Deze klucht is opgenomen in de Thalia (BF04). Daar wordt erbij vermeld, dat deze klucht gespeeld is op de bruiloft van A. Valckenier en J.V. Schoonvelt. Van die Thalia weten we dat deze eind 1664 klaar moet zijn geweest. Nu is het eerder zo dat een stuk eerst afzonderlijk wordt gedrukt, om daarna opgenomen te worden in een bundel dan andersom. Dit betekent dat deze klucht ook in 1664 moet zijn gedrukt. Het lijkt erop dat deze klucht speciaal voor de bruiloft is gedrukt en na de opvoering aldaar in de Thalia terecht is gekomen. Dit zou ook verklaren waarom het werk bij Vinkel is uitgegeven en niet bij Van den Bergh. De bruidegom, of degene die hem met het stuk wilde verrassen, heeft de uitgave zelf gefinancierd en daarvoor de goedkoopste zaak uitgezocht.