[BF01]
W.G. van Focquenbroch: De verwarde jalousy, Blyspel.
Amsterdam: Jacob Lescaille, 1663.


Titelpagina BF01


Titelpagina, A1r:

DE | VERWARDE | JALOUSY, | BLY­SPEL. | [drukkersmerk] | t'AMSTERDAM, | By Jacob Lescaille, Boeckverkooper op den Middel­ | dam, naest de Vismarckt, 1663. ||

Opbouwformule:

8o: A8, B4.
[$5 (-A1, -B3, -B4)].

Paginering:

12 bladen, ongepagineerd.

Posities van de katernsignaturen:

A2 siet_my A3 nae_haer A4 jouw
A5 sou_uw B smart B2 top_geraeckt.

 

Inhoud:

A1r
[titelpagina]
A1v
VERTOONDERS.
A2r
De Verwarde Jalousy. [in 24 tonelen] + HOe Iuffrouw! wijgert ghy met soo veel straffigheyt,
B4r
[einde van het stuk, ondertekend met "W. G. V. F. Durum patientiâ frango."]
B4v
[Blanco]

 

Aantal tekstregels:

37 (A4r).

Gecollationeerde exemplaren:

1
Amsterdam: UB Port.ton. 42­14.
2
Leiden: UB 1096 H 36.(afgebeeld)

Varianten:

De exemplaren zijn volledig gecollationeerd met behulp van transparanten. Dit leverde geen enkele variant op.

Commentaar:

Dit werk is het eerste van Focquenbroch dat in druk verschenen is. Waarschijnlijk is dat niet zo zeer aan zijn eigen kwaliteiten te danken, als wel aan die van Molière. Zijn toneelstuk Sganarelle ou le Cocu imaginaire ligt aan deze vrije vertaling ten grondslag. Men kan zich afvragen of Focquenbroch hier wel de auteur van is. Ik heb echter nergens dit werk onder het hoofdwoord Molière aangetroffen en zal mij maar bij de gevestigde praktijk aansluiten.
Molières origineel beleefde haar première op 28 mei 1660 en was een onmiddellijk succes. Wellicht heeft de leiding van de schouwburg naar iemand gezocht die het spel voor een Nederlands publiek kon bewerken. In ieder geval werd deze Nederlandse versie op 23 april 1663 voor het eerst gespeeld in de Amsterdamse schouwburg en kende zij tot juni 1665 nog zeven opvoeringen. Deze eersteling van Focquenbroch werd door Lescaille uitgegeven, omdat deze de vaste uitgever van de schouwburg was. Focquenbroch was waarschijnlijk nog geheel onbekend; zijn naam komt niet op de titelpagina voor. Slechts door de ondertekening "W.G.V.F." aan het einde van de tekst hebben wij een aanwijzing voor zijn bemoeienissen. Het zou tot 1679 duren voordat er een herdruk van deze tekst kwam (BF21), het zou kunnen dat dit te maken had met een privilege, de twee kluchten (BF02 en BF03) werden namelijk wel opgenomen in de Thalia.
Worp vermeldt in zijn Geschiedenis van het drama, dat dit toneelstuk gelijk is aan Het minnenydigh doolhof ofte de verwarde jalouzy. Hiervan zou Worp een editie zonder jaartal hebben gezien. Ik ben dit werk echter nergens tegengekomen.
J.C.Feller heeft van deze editie een diplomatische uitgave bezorgd. Waarschijnlijk heeft hij dit gedaan naar het Leidse exemplaar. De foto van de titelpagina is onmiskenbaar hiervan afkomstig.