De edities zijn langs twee wegen verzameld:
a) door het zoeken in collecties en
b) door het zoeken met behulp van het bibliografisch apparaat.
De eerste zoekweg levert direct exemplaren op, de tweede voornamelijk edities en informatie daarover.

A. Bezochte collecties

Hier volgt de lijst van collecties waar ter plaatse in gezocht is. In alle collecties is via de alfabetische hoofdwoordencatalogus gezocht. Bij collecties waarin in ook via andere wegen is gezocht, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
Hieronder volgt eerst de lijst van trefwoorden waarop ik heb gezocht, met bij de meer specifieke trefwoorden een aanduiding van de tekst die ik eronder hoopte te vinden.

F.
Fockenbroch
Fockenbrog(h)
Fockenbrurg(h)
Focquenbroch
Focquenburg(h)
Fokkenbroch
Hollandsche : Een Hollandsche vuyst-slagh BF05
Klucht : Klucht van de weyery BF02
Klught : Klught van Hans Keyenvresser BF03
Lope de Vega : De min in't lazarus-huys BF13
Min : De min in't lazarus-huys BF13
Molière : De verwarde jalousy BF01
Thalia : Thalia of geurige sang-goddin BF04
Ulaeus
Uleus
Verdubbelt: Verdubbelt zegen-sang BF07
Vergilius: De herders-sangen BF08
Verwarde: De verwarde jalousy BF01
Vuystslagh: Een Hollandsche vuyst-slagh BF05
W.v.F.


Hier volgt de lijst van geraadpleegde collecties met daarbij de afkorting die ik in de bibliografie gebruik en de laatste datum waarop in de catalogus is gezocht. Waar nodig geef ik een nadere specificatie van de zoekweg.
Bij elke collectie staat aangegeven van welke edities ik exemplaren in de betreffende collectie heb gevonden. Voor een nadere beschrijving van de exemplaren kan men bij de beschrijving van de editie terecht.

Alkmaar: Gemeente Archief, GA 30-5-83
  catalogus algemene bib. en catalogus Almaarse bib.
  BF45, BF46
Amsterdam: Bibliotheek van de Vrije Universiteit VU 24-3-83
  oude handgeschreven fichescatalogus, nieuwe fichescatalogus, en de pamflettencatalogus op Knuttelnummer
  BF33, BF45, BF46  
Amsterdam: Kon. Ned. Akademie voor Wetenschappen KNAW 20-4-83
  oude fichescatalogus, nieuwe fichescatalogus
  BF39, BF40, BF41, BF42, BF43, BF44
Amsterdam: Universiteitsbibliotheek UB 10-9-84
  pamflettencatalogus en drukkersregister op V.d. Bergh
  BF1, BF3, BF4, BF7, BF8, BF9, BF10, BF11, BF12, BF14, BF15, BF16, BF17, BF18, BF19, BF20, BF21, BF22, BF24, BF25, BF26, BF27, BF28, BF29, BF31, BF32, BF33, BF34, BF35, BF36, BF37, BF38, BF39, BF40, BF41, BF43, BF45, BF46, BF47
Amsterdam: Toneelmuseum TM 26-8-83
  BF13, BF20, BF21, BF22, BF28, BF33, BF36, BF40, BF42, BF44, BF47
Amsterdam: Vondelmuseum VM 5-11-83
  NIL
Amsterdam: privecollectie G.J.B. ** **
  BF24, BF25, BF26, BF27
Amsterdam: privecollectie P.K. ** **
  BF13, BF20, BF21, BF22
Antwerpen: Bibliotheek van de UFSIA UFSIA 15-7-83
  oude catalogus en microfichecatalogus
  NIL
Antwerpen: Museum Plantijn-Moretus MPM 15-7-83
  BF4
Antwerpen: Stadsbibliotheek SB 14-7-83
  BF2, BF3, BF19, BF24, BF25, BF26, BF27, BF28, BF37, BF38, BF44
Antwerpen: Stadsarchief SA 15-7-83
  inventaris privilegekamer
   
Brussel: Koninklijke Bibliotheek Albert I KB 30-8-83
  naamindex handschriften, computercatalogus pamfletten en de losse pamfletten uit de jaren 1664-1667 geheel doorgenomen.
  BF7, BF14, BF20, BF21, BF22, BF28, BF29
Brussel: Algemeen Rijksarchief ARA 31-8-83
  NIL
Brussel: Bibliotheek van de Vrije Universiteit VU 31-8-83
  NIL
Den Haag: Algemeen Rijksarchief ARA 8-12-83
  NIL
Den Haag: Centrale Openbare Bibliotheek OB 8-12-83
  NIL
Den Haag: Koninklijke Bibliotheek KB 11-9-84
  BF4, BF5, BF7, BF8, BF9, BF10, BF11, BF12, BF14, BF15, BF16, BF17, BF18, BF19, BF20, BF21, BF22, BF23, BF24, BF25, BF26, BF28, BF29, BF30, BF32, BF33, BF34, BF35, BF37, BF38, BF39, BF42, BF44, BF45, BF46
Deventer: Atheneum Bibliotheek AB 12-3-84
  catalogus handschriften, handexemplaren van de catalogi Knuttel en Tiele
  BF8, BF15, BF16, BF17, BF18, BF28, BF29, BF34, BF35, BF37, BF38
Gent: Universiteitsbibliotheek UB 2-9-83
  inventaris handschriften, catalogus Tiele, catalogus Van der Wulp, op jaar
  BF5, BF8, BF9, BF10, BF15, BF16, BF17, BF18, BF24, BF25, BF26, BF27, BF31, BF34, BF36, BF37, BF38, BF40, BF43, BF45, BF47
Groningen: Universiteitsbibliotheek UB 13-3-84
  fichescatalogus 17de-eeuwse drukken, handexemplaren Knuttel en Tiele
  BF9, BF10, BF11, BF12, BF28, BF29, BF37, BF38, BF41, BF42, BF43, BF44
Haarlem: Stadsbibliotheek SB 10-6-84
  catalogus handschriften, inventaris Van Willigen
  BF2, BF3, BF7, BF14, BF20, BF21, BF22, BF28, BF29, BF31, BF34, BF35, BF37, BF38, BF40, BF41, BF42, BF43, BF44, BF45, BF46
Haarlem: Gemeente Archief GA 8-2-84
  NIL
Leeuwarden: Provinciale Bibliotheek PB 13-3-84
  BF14, BF28, BF29, BF37, BF38, BF39, BF43, BF44, BF45
Leiden: Gemeente Archief GA 10-10-83
  NIL
Leiden: Universiteitsbibliotheek UB 12-9-84
  pamflettencatalogus Petit, de handexemplaren van Knuttel en Tiele
  BF1, BF4, BF8, BF9, BF10, BF13, BF14, BF15, BF16, BF17, BF20, BF21, BF22, BF27, BF28, BF29, BF30, BF33, BF34, BF35, BF36, BF37, BF38, BF39, BF41, BF45, BF46, BF47
Leiden: privecollectie J.H. ** **
  BF32, BF37, BF38
Leidschendam: privecollectie H.P.J.H. ** **
  BF14, BF20, BF21, BF22
Leuven: Universiteitsbibliotheek UB 2-9-83
  unitaire catalogus tot 31-12-1970
  BF19, BF20, BF21, BF22, BF34, BF35, BF45, BF46
Leuven: Bibliotheek van de Theologische Faculteit TF 2-9-84
  BT BF24, BF25, BF26, BF37, BF38, BF45, BF46
Middelburg: Provinciale Bibliotheek PB 13-7-83
  oude fichescatalogus, oude kaartencatalogus, werkvellen STCM, microfichecatalogus, handschriftencatalogus
  BF39, BF45, BF46
Nijmegen: Universiteitsbibliotheek UB 3-8-84
  BF19, BF20, BF21, BF22, BF28, BF29, BF33, BF34, BF35, BF37, BF38, BF39, BF42, BF45, BF46, BF47
Rotterdam: Centrale Openbare Bibliotheek OB 15-4-83
  alfabetische catalogus, oude alfabetische catalogus, pamflettencatalogus op jaar
  BF28, BF29, BF34, BF35, BF37, BF38, BF39, BF40, BF45, BF46
Rotterdam: Gemeente Archief GA 15-4-83
  catalogus Rotterdamse bib. en catalogus algemene bib.
  BF7
Oosterhout: Bibliotheek van de Paulus-abdij PA 7-2-84
  NIL
Tilburg: Gemeente Archief GA 11-7-83
  NIL
Tilburg: Bibliotheek van de Hoogeschool BH 11-7-83
  NIL
Utrecht: Gemeente Archief GA 11-8-83
  catalogus algemene bib. en catalogus Utrechtse bib.
  NIL
Utrecht: Provinciaal Archief PA 13-8-83
  NIL
Utrecht: Universiteitsbibliotheek UB 12-8-83
  handschriftencatalogus, pamflettencatalogus, oude catalogus, com-catalogus, en de handexemplaren van Knuttel en Tiele.
  BF2, BF3, BF14, BF19, BF20, BF21, BF22, BF25, BF26, BF36, BF37, BF38, BF45, BF46, BF47


Verder is in de volgende gedrukte catalogi gezocht:

Catalogue general des livres imprimes de la Bibliothèque Nationale. Auteurs . Paris, 1897 - 1981. 231 dln.
Suppl. over 1960 - 1969: Paris, 1972 - 1976. 23 dln.
BF2, BF3, BF8, BF13, BF14, BF15, BF16, BF19, BF24, BF25, BF26, BF27, BF28, BF29, BF32, BF33, BF34, BF35, BF38, BF39, BF40, BF41, BF42, BF43, BF44

The National Union Catalog. Pre-1956 Imprints. A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other American Libraries. [...] American Library Association. London etc., 1968 - 1980. 685 dln. (gebr. afk.: NUC).
Supplement. London etc., 1980 - 1981. Dl. 686 - 754.
BF13, BF14, BF18, BF19, BF20, BF21, BF22, BF23, BF24, BF25, BF26, BF27, BF34, BF35, BF38, BF39, BF40, BF41, BF42, BF43, BF44, BF45, BF46, BF47

British Library General Catalogue of Printed Books to 1975. 244 dln. verschenen London etc., 1979 - .
BF4, BF18, BF24, BF25, BF26, BF27, BF34, BF35, BF36


B. Gebruikte bibliografische werken

Apparaat-Enschede; berustende bij de Vereniging ter bevordering van de belangen van de boekhandel, gehuisvest in de UB Amsterdam. Hierin heb ik gezocht op alle boekverkopers die werken van Focquenbroch hebben uitgegeven.

Apparaat-Van Stockum; berustende bij de Vereniging ter bevordering van de belangen van de boekhandel, gehuisvest in de UB Amsterdam. (Dit apparaat staat in een dependance en is daar na afspraak te raadplegen.)
Hierin heb ik op het normale lijstje trefwoorden gezocht.

Apparaat-Van der Woude; berustende bij de UB Amsterdam. Dit is een bibliografie in fichevorm van Nederlandse dissertaties en disputaties.
Gezocht op auteur en promotor (H. Regius).

Index op Nederlandse alba amicorum; berustende bij het instituut voor Neo-Latijn te Amsterdam.

J. van Abkoude en R. Arrenberg: Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken, welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zyn uitgekomen. Leiden, 1965. Fotomechanische herdruk van de editie uit 1788 te Rotterdam.