[BF06]
Antwerps gedicht, Den Munsterschen trommel-slagh op den Hollandschen toon.
W.G. van Focquenbroch: Een Hollandsche vuyst-slagh; op den Brabantsche koon.
Z.pl. [1665]


facsimile recto facsimile verso

Titelkop, recto:

ANTWERPS GEDICHT | Den | MUNSTERSCHEN | TROMMELSLAGH | OP DEN | Hollandsche Toon. ||
 

Titelkop, verso:

EEN HOLLANDSCHE | VUYST-SLAGH; | Op den Brabantsche Koon. | Of anders: | Resonnantie van den Munsterschen Trommeslagh, | Op den Hollandschen Toon. ||

Opbouwformule:

1o: 1 blad.

Aantal tekstregels, recto:

twee kolommen van 56 regels.

Aantal tekstregels, verso:

twee kolommen van 66 regels.

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Leiden: Bibliotheca Thysiana pamflet potlood 7888

Commentaar:

Dit pamflet is, gezien de vele fouten die er in staan, waarschijnlijk een haastige nadruk van een eerder verschenen editie, wellicht de onder het vorige nummer genoemde. Dit pamflet heeft op de recto-zijde "Na de Copye gedruckt tot ANTWERPEN." en op de verso-zijde "Na de Copye gedruckt tot AMSTERDAM.". Zie de commentaar bij de beschrijving van het voorgaande pamflet BF05.