[BF13]
W.G. van Focquenbroch: Min in't lazarus-huys, Blyspel.
Amsterdam: Jacob Vinckel, 1674.


Min

Titelpagina, *1r:

W.G.V. FOCQUENBROCHTS | MIN | In't | LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. |
[gravure] | t'Amsterdam, by JACOB VINCKEL, Boeck- |
vekooper in de Beursstraet, in de Histo- | rie-schrijver 1674. ||

Opbouwformule:

8o: *4, A-D8, E4 (-E4).
[$5 (-*1, -*4)]

Paginering:

39 bladen, gepagineerd= [8], 1-70.
Pagina 46 genummerd als 42.

Posities van de katernsignaturen:

*2 dat de *3 dese haer A schelden
A2 passen, A3 my sijn Naem A4 schier Princen
A5 vaste B weer B2 mensch toch
B3 niet, maer't B4 ontblood B5 Schoenen
C hoe wat C2 en mijn C3 noch
C4 praghtigh C5 schyn't D noch
D2 geen soo D3 ooghschynelijcker D4 Sal't aensien
D5 Gaet kleyne E wy mijn E2 al mijn
E3 d'eene        

Inhoud:

*1r
[titelpagina]
*1v
[blanco]
*2r
Aen de HEER P.H. [opdracht in proza, ondertekend met "Aen de goutkust in Guinee. W.G.v.F."]
+ DE hedendaegse opsichtige uytsporigheden der liefde hebben my verplicht [..]
*3r
INHOUD.
+ EEn sekeren Edelman, met namen Ferdinand: [...]
*4v
Aen den Leser of Aenschouwer.
+ HEt ooghmerck van dit spel is niet om met de redelijcke maer [..]
*4v
Speelende Persoonen.
A1r
DE MIN in't LAZARUS-HUYS. BLYSPEL.
[bestaande uit een voorrede door Cupido en vijf bedrijven]
+ GHy Troep van Juffers, en van Heeren!
E3v
UYT.

Aantal tekstregels:

38 (D2r).

Gecollationeerde exemplaren:

1   Amsterdam: Toneelmuseum 57 B 78 :4
opbouw: @1, *4(-*1), A-D8, E4 (-E4).
Het oorspronkelijke titelblad is vervangen door de gravure van Schoonebeeck, zie BF14.
2   Amsterdam: privé-collectie P.K.
3   Leiden: UB 1096 G 10
4   Parijs: BN Yth. 69136
Op het schutblad voorin staat de titel als volgt in het Frans vertaald (handschrift 19e-eeuws?): ‘L'amour à l'hospice des lepreux. Comédie. Par W.-G. V.Focquenbroch. Amsterdam, Jacques Vinckel, 1674. Yth 69136’.
Dit exemplaar is op 18 mei 2015 gecollationeerd door K.J.S. Bostoen.
5   Santpoort-Zuid: privé-collectie (13-10-2015)
6   Soest: privé-collectie J. Helwig (15-10-2015)
Provenance: S.G. Jousj[?]en.

Niet gecollationeerde exemplaren:

1   Minneapolis: University of Minnesota (?)

Varianten:

De exemplaren zijn geheel gecollationeerd met behulp van transparanten. Dit leverde geen variant op.
In exemplaar 4: Parijs: BN Yth. 69136 is pagina 46 is genummerd als 46, maar de inkt van het tweede cijfer lijkt te zijn uitgelopen. Het is mogelijk met de hand gecorrigeerd.

Commentaar:

Dit is de eerste druk van De min in't lazarus-huys. Het stuk is een bewerking van Los locos de Valencia van de Spaanse auteur Lope de Vega. Of de bewerking ook op een Spaans origineel terug gaat, danwel op een vertaling, is nog niet uitgezocht.
Tot nu toe werd aangenomen dat er slechts één druk bij Vinckel was verschenen, en dat deze druk in vele exemplaren bij de verzameleditie van Lindenius en Vinck (BF20, BF21, BF22) was bijgebonden. (Zie Marguc VII E1.) Deze veronderstelling blijkt echter onjuist te zijn. De hier beschreven exemplaren beginnen met een *-katern, hetgeen een aanwijzing is dat het voorwerk op een later tijdstip de zetterij binnenkwam. Deze editie zal dus eerder verschenen zijn dan BF14, die met een A-katern begint.
Over het auteurschap van de opdracht bestaan nogal wat twijfels. Hierbij speelt de passage waarin de auteur bescherming vraagt tegen Nil Volentibus Arduum een grote rol. Men vraagt zich af of Focquenbroch dit gezelschap, dat na zijn vertrekt naar de Goudkust is opgericht, kon kennen. Bovendien is er de 'Waerschouwingh aen de lesers' in de Afrikaense Thalia, die waarschijnlijk door Ulaeus is geschreven. Hierin wordt met name deze "Brief van toeëygeningh" genoemd als apocrief werk. Wie de auteur dan wel is, is onbekend.
Uit de aantekeningen die Huydekooper van het archief van Nil heeft gemaakt blijkt, dat in de vergadering van 10 december 1669 dit toneelstuk ter sprake kwam en dus al op een of andere manier moest circuleren.*

*. Nil Volentibus Arduum: documenten en bronnen. (p.31-32.)