[BF17]
W.G. van Focquenbroch: Min in't lazarus-huys, Blyspel.
Amsterdam: Baltus Boeckholt, [1675/1676].Titelpagina, A1r:

W.G.V.FOCQUENBROCHTS | MIN | in't | LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. | [vignet] | Tot AMSTERDAM, | [ ____ ] | By BALTUS BOECKHOLT, | Boeck-verkooper woonende op de | Haerlemmer-straet. ||

Opbouwformule:

8o: A-E8:
[$5 (-A1)]

Paginering:

40 bladen, gepagineerd= [8], 1-70, [2].
±57 gepagineerd als 59

Posities van de katernsignaturen:

A2 aengesichte A3 om de Stadt A5 stelde,
B nieuws, B2 door dwang B3 wat sullen
B4 ,soo B5 is van C sotheyt
C2 self, ick C3 de sotheyt C4 sal de
C5 noch^ D vertreck D2 een sottin
D4 dat dien D5 wat dat E onmooghlijck
E2 -dagh van E3 draegh wat E4 in soo
E5 nam ick

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 7.

A1r
[titelpagina]
A1v
[blanco]
A2r
Aen de HEER P.H.
+ DE hedendaeghse opsichtige uytsporigheden [...]
A3r
INHOUD.
+ EEn sekeren Edelman, met namen Ferdinand: [...]
A4v
Aen den Leser of Aenschouwer.
+ HEt oogmerk van dit spel is niet om met de redelijke [...]
A4v
Speelende Persoonen.
A5r
DE MIN in't LAZARUS-HUYS. BLYSPEL.
+ GHy Troep van Juffers, en van Heeren!
E7v
EYNDE.
E8r
[blanco]
E8v
[blanco]

Aantal tekstregels:

39 (C1r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: UB 342 H 47
opbouw: A-E8(-E8)
2-
Amsterdam: UB 1049 E 9:4
3-
Amsterdam: UB 1049 E 10:4
opbouw: A-E8(-E8)
4-
Den Haag: KB 3176 G 16:4
5-
Deventer: AB Mo 577:4
provenance: J. Monsma
6-
Gent: UB BL 7725:4
provenance: Snellaert
7-
Leiden: UB 1413 F 12:4
de hoek waarop de paginanummers 63 en 64 horen te staan is weggescheurd.

Varianten:

a = buitenvorm E-katern
  I 57 gepagineerd als 59 en 67 correct ex. 1, 2,
  II 57 correct gepagineerd en 67 correct ex. 4, 5, 7
  III 57 gepagineerd als 59 en 67 als 6 ex. 3, 6

Commentaar:

Het is op grond van de hier gepresenteerde gegevens niet uit te maken, wat de kopij voor deze editie is geweest. Het is echter heel onwaarschijnlijk dat er handschriftelijke kopij in het spel is, er waren immers geen vrienden van Focquenbroch bij betrokken (zie de commentaar bij BF15). Het is waarschijnlijker dat een van de drukken BF13 of BF14 hiertoe gebruikt zijn.