[BF22]
P. Vergilius Maro:
De herders-sangen.
In Nederduyts gesongen, op twee verscheydene toonen door J. Ulaeus en W.G. van Focquenbroch
Amsterdam: David Lindenius en Andries Vinck, 1679.


GRAVURE Titelpagina A

Titelpagina, A2r:
De Herders-Sangen | VAN | VIRGILIUS MARO, | In Nederduyts gesongen, | op twee verscheydene | TOONEN. | Door J.U. en W.v.F. | [vignet] | t'AMSTERDAM, | [__| By [volgende vier regels achter een accolade] DAVID LINDENIUS, in de Lombert-steegh, | En | ANDRIES VINCK, op de Uytrechtse-straet, | Boeck-verkoopers, 1679. ||

Titelprent, A1r:
de Harders Sangen | van VIRGILIUS MARO || [Schoonebeek fecit]

Opbouwformule:
8o: A-H8.
[$5 (-A1, -A2)]  

Paginering:
64 bladen, gepagineerd= [16], 1-112.

Posities van de katernsignaturen:

A3 men hier A4 Die wy B Fluyt,
B2 al luyt B3 je Fluyt B4 verwurven
B5 Arar drincken C die C2 Carstengen
C3 voet getreden C4 eygen C5 u op het
D mijn Taert D2 Bruydt. D3 wijtberuchte
D4 Herders-riet D5 het veldt E Fillidaes^
E2 praten, E3 Altaren E4 eerst om^
E5 eyndeloos F en Wildernissen F2 berooft van
F3 weer hier F4 kom F5 de gladste
G verscheyden G3 Nooten G4 struycken bloeyt
G5 ^weerkeeren H meen H2 noch d'ouwe
H3 tovery. H4 rotzsteen lagh H5 en ys, en


Inhoud:
Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 10.

A1r
[titelprent]
A1v
[blanco]
A2r
[titelpagina]
A2v
[blanco]
A3r
Aen den Tuyn-Godt Priapus,
+ WY komen met geen Vars-gebacke Eyerstruyven,
A5r
Aen W.v.F. Singende de Herders-sangen van Virgilius op een snaecksche Toon. [ondertekend met "I.U."]
+ INdien Heer Maro uyt sijn graf eens op mocht springen,
A5v
Aen mijn Heer I.U. De Harders-sangen van Virgilius op een suyvere Duytsche Toon singende. SONNET. [ondertekend met "W.v.F."]
+ DE Roomsche Maro op een Duytsche Toon te singen.
A6r
Op de Herders-sangen van VIRGILIUS, Op een geurige Toon gesongen door W.v.F [ondertekend met "Frater Fratri. I.v.F."]
+ TOen Heer Virgilius sijn longen
A7r
Op de Herders-sangen van Virgilius Maro, door I.U. en W.v.F. Op Nederduytsche Toonen gesongen.
[ondertekend met "J. van Royen. Royt met verstant."]
+ LAet vry't Oud Griekenlandt op een Homerus brallen,
A7v
In Eclogas, Virgilii Maronis, Belgico Carmine, duplicique Tono decantatas à I.U. & W.v.F.
[ondertekend met "DEMOCRITUM Amico dabam J. NEUYEN."]
+ DEploret Batavam Spectator Heraclitus Orbem,
A8r
VOOR-REDEN.
+ DE Somer-maendt was in sijn groeyen,
B1r
TITYR. Het Eerste Herders-Gesangh.
+ ACh Tityr! ghy leght vast, gerust, en stil te dromen,
B3r
TITYR. Eerste Herders-Sangh. Op een andere Toon.
+ O Tyter! ghy leght hier gedoken,
B6v
ALEXIS, Tweede Herders-sangh.
+ DEn Herder Coridon verbrande vast van binnen,
B8v
ALEXIS. Tweede Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ EEn Herder (Coridon geheten)
C3v
MENALCAS, DAMETAS, POLEMON. Het derde Herders-sangh.
+ DAmetas, segt my eens wiens Schaepjes drijft gy voort?
C7r
PALEMON. Derde Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ DAmetas! segh my eens, wiens Vee dit is;
C8v
DAMETAS Singht. [afwisselend met Menalcas]
+ SA Musen laet ons dan beginnen
D2v
POLLIO. De Vierde Herders-Sangh.
+ O Sang-goddessen, die met lieffelick verlangen,
D4r
POLLIO. Vierde Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ SIciliaensche Sang-godinnen!
D6r
DAPHNIS. Vijfde Herders-Sangh.
+ O Brave Mopsus, welckers schelle Herders Fluyt,
E1r
DAPHNIS. Vijfde Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ WEl Mopsus Maet! wijl dat jy op de Fluyt,
E1v
GESANGH.
+ DE Water, Bos, en Veldt-goddinnen
E3r
MENALCAS, Gesangh.
+ DE Schoone Daphnis siet van verre
E4r
SILENUS. 't Seste Herders-Sangh.
+ MYn Sang-godin die my in rijmkunst komt verlichten,
E6v
SILENUS. 't Seste Herders-sangh. Op een andre Toon.
+ THalia, 't puyckje aller Musen,
F1v
MELIBEUS. 't Sevende Herders-Sangh.
+ DE snege Daphnis, om den heeten dagh t'ontwijcken,
F4r
MELIBEUS. Sevenste Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ 't WAs eens in't hartje van de Somer,
[hierin komen de volgende liederen voor:]
F5r
SANGH.
TOON: Wallis: Of Kers-nacht.
+ O Libitreesche Veldt-Goddinnen!
F5r
TEGEN-SANGH.
TOON: Idem.
+ O Dorpers, Herders, en Arcaders!
F5r
SANGH.
TOON: Sarabande.
+ DE kleyne Mykon, ô schoone Diane!
F5v
TEGEN-SANGH.
TOON: Idem.
+ GHy, ô Priaep! sult u moeten belijen
F5v
SANGH.
TOON: Amarant.
+ O Galathé! Schoonste Dochter van Nere!
F6r
TEGEN-SANGH.
TOON: Idem.
+ 'k WEnsch dat mijn huyt
F6r
SANGH.
TOON: Grand Bouré.
+ BEmoste Bronnen! Gras, en Kruydt!
F6v
TEGEN-SANGH.
TOON: Idem.
+ HIer is men voor geen kouw vervaert,
F6v
SANGH.
TOON: Tricarville.
+ HIer bloeyt boom, en telgh, en spruyt,
F6v
TEGEN-SANGH.
TOON: Idem.
+ VEldt, en Boom, en Kruydt, verdort,
F7r
SANGH.
TOON: La Gaillarde.
+ GOdt Hercles mint de Populier,
F7r
TEGEN-SANGH.
TOON: Idem.
+ HEt Bos pocht op den Esschen-boom;
F7v
DAMON en ALPHESIBEUS. 't Achtste Herders-Sangh.
+ ICk ga mijn Herders Fluyt op droeve Toonen stellen,
G2v
TOOVER-LIEDT. Achtste Herders-Sangh.
+ ICk treck de Liedtjes van twee Herders na te bauwen;
G3r
DAMON.
+ O Morgen-star! begin te dagen,
G4v
ALPHESIBEUS.
+ Sa, brenght my hier een emmer water;
G6v
MELIS. Negende Herders-Sangh.
+ HOu Meris, waar na toe? gaet dat soo na de stadt?
G8v
MERIS. Negende Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ WEl Meris maet! waer jy toch heenen?
[hierin komen de volgende liederen voor:]
H2r
GESANGH.
TOON: Eerste Carileen.
+ TYter, ey! wijl dat ick heen ga recken,
H2r
GESANGH.
TOON: O Joosje, &c.
+ O Varus! indien ons Mantua,
H2v
GESANGH.
TOON: Wel wat of Neeltje meent.
+ O Schoone Galathé! Ey, wat maeckt ghy in de Zee?
H3r
GESANGH.
TOON: Mijnen Man is na Parijs.
+ DAphnis! waerom breeckt gh'uw Kop
H4r
GALLUS. 't Tiende Herders-sangh.
+ O Arethusa! gun dat ick mijn werck vol-ende;
H6v
GALLUS. Tiende Herders-Sangh. Op een andre Toon.
+ HElp my voor't laetst, ô Arethuse!
H8v
FINIS.

Aantal tekstregels: 39, (B2r).

Gecollationeerde exeplaren:

1-
Amsterdam: privécollectie Peter Kroone
2-
Amsterdam: Toneelmuseum 57 B 78:5
provenance K.P. Jorna
3-
Amsterdam: UB 688 K 13:5
4-
Brussel: KB II 19483 A
5-
Brussel: KB III 95305 A
6-
Den Haag: KB 788 H 8
7-
Den Haag: KB 30 K 1:5
8-
Haarlem: SB 79 E 1:5
9-
Leiden: UB 1200 E 25
10-
Leiden: UB 1260 F 22
11-
Leidschendam: privécollectie H.P.J. Helwig
12-
Leuven: UB 5 A 5170
provenance: A. vande Plas, Tienen.
13-
Nijmegen: UB 433 C 193
14-
Utrecht: UB 95 H 3
15-
Santpoort-Zuid: privé-collectie (13-12-2015)


Niet gecollationeerde varianten:

1N-
Minneapolis: University of Minnesota

Commentaar:
Dit is de tweede druk van de Herders-sangen. De kopij is de editie van Johannes van den Bergh van 1666 (BF08). De inhoud is identiek, maar de verdeling over de pagina's is anders, waardoor papier bespaard werd. Dit verschil begint echter pas in het B-katern, het A-katern is regel voor regel nagezet.