[BF23]
W.G. van Focquenbroch:
De verwarde jalousy, Blyspel.
Amsterdam: Michiel de Groot, 1680.


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

DE | VERWARDE | JALOUSY, | BLY-SPEL. | Fumus Gloria Mundi. | [houtsnede] | t'AMSTERDAM. | By MICHIEL DE GROOT, Boeckverkooper tusschen | de beyde Haerlemmer-sluysen, 1680. ||  

Opbouwformule:

8o: A6, B4.
[$5 (-A1, -A4, -A5, -B4)]

Paginering:

10 bladen, gepagineerd= [2], 1-23, [1].  

Posities van de katernsignaturen:

A2 is geen A3 d'errigwaen op't B veynst gy
B2 op u veel B3 dacht van

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 1.

A1r
[titelpagina]
A1v
VERTOONDERS.
A2r
De VERWARDE JALOUSY.
+ HOe Juffrou! weygert gy met soo veel straffigheyt,
B4v
[blanco]

 

Aantal tekstregels:

36 (A3v).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Den Haag: KB 1350 D 85:5
de paginanummers op 17 en 18 zijn weggescheurd
provenance: Willem Kloos

Commentaar:

Dit is de derde druk van De verwarde jalousy. Het is niet met zekerheid te zeggen wat de kopij voor deze editie is geweest. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit de tekst in de Lindenius en Vinck-uitgave (BF21) is geweest, omdat dit de recentste druk was (de uitgave van 1663 moet inmiddels niet zo courant meer zijn geweest) en omdat de weduwe van Michiel de Groot in 1682 in het bezit blijkt te zijn van de koperplaten van deze editie.
Dit boekje is de eerste uitgave die bij de familie De Groot tot stand is gekomen. Deze familie zal de eerst komen eeuw de belangrijkste uitgever van Focquenbrochs werk blijken te zijn. Voor deze praktijk had Michiel de Groot kennelijk al de grondslag gelegd, hoewel dit boekje het enige is met zijn naam er op. Latere uitgaven zijn door zijn weduwe en zijn neefje Gysbert de Groot tot stand gekomen.