[BF30]
W.G. van Focquenbroch: De verwarde jalousy, Blyspel.
Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, z.j.


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

DE | VERWARDE | JALOUZY, | BLYSPEL. | [vignet] | t'AMSTERDAM, | [ _____ ] | By de Wed. van Gijsbert de Groot, Boekverkoopster op | de Nieuwen-dijk, tusschen de twee Haarlemmer | Sluizen, in de Groote Bijbel. ||

Opbouwformule:

8o: A-B8.
[$5 (-A1)]

Paginering:

16 bladen, gepagineerd= 1-2, 3-30, [2].

Posities van de katernsignaturen:

A2 als_nu: A3 haar_in A4 myn_dagen
A5 zulken B hem zyn B2 JASPER
B3 KATRYN B4 JASPER B5 of't_waarheid

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar UBL 1095 H 20

A1r
[titelpagina]
A1v
VERTOONDERS.
A2r
DE VERWARDE JALOUZY, BLYSPEL.
+ HOe Juffrou, weigerd gy met zo veel straffigheid, [...]
B7v
EINDE.
B8r
[blanco]
B8v
[blanco]

Aantal tekstregels:

36 (A2v).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Den Haag:KB 448 G 135
A-B8(-B8)
signaturen op B3 en B4 weggesneden
2-
Leiden:UB 1095 H 20
opbouw: A-B8(-B8)

Commentaar:

Het is van deze editie niet vast te stellen welke plaats deze heeft ten opzichte van de andere bij de weduwe De Groot uitgegeven edities. Hij komt wel regel voor regel overeen met BF31, maar het is onduidelijk welke van de twee prioriteit heeft. Dit nummer is dan ook arbitrair. Gysbert de Groot is in 1692 begraven, dus de editie moet daar na uitgekomen zijn.
Het is niet waarschijnlijk dat deze editie op handschriftelijke kopij teruggaat. Deze tekst was al in het fonds van De Groot en een nieuwe correctie aan de hand van 'de oprechte copye' was waarschijnlijk wel vermeld.

Kleerkoper en Van Stockum: De Amsterdamse boekhandel. p. 242.