[BF31]
W.G. van Focquenbroch: De verwarde jalousy, Blyspel.
Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, z.j.


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

DE | VERWARDE | JALOUZY, | BLYSPEL. | [vignet] | t'AMSTERDAM, | [ ____ ] | By de Weduwe van GYSBERT DE GROOT, Boek- | verkoopster op de Nieuwen-dijk, tusschen de twee | Haarlemmer Sluyzen, in de groote Bybel. ||

Opbouwformule:

8o: A-B8.
[$5 (-A1)]

Paginering:

16 bladen, gepagineerd= 1-2, 3-30, [2].

Posities van de katernsignaturen:

A2 als_nu: A3 haar_in A4 mijn_dagen
A5 zulken B hem B2 JASPER.
B3 Maar zie B4 JASPER. B5 't_waarheid

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar UBA 1049 E 10:5

A1r
[titelpagina]
A1v
VERTOONDERS.
A2r
DE VERWARDE JALOUZY, BLYSPEL.
+ HOe Juffrou, weigerd gy met so veel straffigheid,
B7v
EINDE.
B8r
[blanco]
B8v
[blanco]

Aantal tekstregels:

35 (B2r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: UB Port. ton 46-12 (afgebeeld)
2-
Amsterdam: UB 1049 E 10:5
opbouw: A-B8(-B8).
bijgebonden bij BF15, BF16, BF8 en BF17 (1675/1676)
3-
Gent: UB BL 7295:2
4-
Haarlem: SB 129 C 87

Commentaar:

De relatieve plaats die deze editie binnen de uitgaven van de weduwe De Groot inneemt, is niet vast te stellen. Deze editie komt wel regel voor regel overeen met BF30, maar de prioriteit van deze of gene is niet uit te maken. Zie ook bij BF30.
A7v heeft het zelfde houtblok als sluitstuk dat op de titelpagina te zien is.