[BF41]:
W.G. van Focquenbroch: Min in't lazarus-huys, Blyspel.
Amsterdam: David Ruarus, 1732.


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

W.G.V. FOCQUENBROCHTS | MIN | IN 'T | LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. | [gravure] | Te AMSTELDAM. | By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732. | Met Privilegie. ||

Opbouwformule:

8o: A-F8, G6.
[$5 (-A1)]

Paginering:

54 bladen, gepagineerd= 1-12, 13-108.

Posities van de katernsignaturen:

A2 bestaande niet A3 uyt Onze A5 nedergeleit
B Zagt B2 rest wierd B3 die, uit
B4 Hebt gy B5 dat ik C heen?
C2 die niet C3 niet veel C4 de les
C5 myn Apollo D voorval D2 quynt
D3 hebt ge D4 is daar D5 niet wel
E CATRYN E2 brengt uw E3 het missen
E4 drie Switsers E5 twee, hier F worden
F2 weet slechts F3 eerste oorsprong F4 te eindigen
F5 my droef G ANNA G2 al myn
G3 vriend G4 straks G5 maar gy

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar UBL 1097 F 20

A1r
[titelpagina]
A1v
[blanco]
A2r
Aan de HEER P.H.
+ De hedendaagse opzichtige uitsporigheden der liefde [...]
A3r
COPYE VAN DE PRIVILEGIE. [gedateerd 1 september 1732]
A4v
INHOUD.
+ Een sekeren Edelman, met namen Ferdinand:
A6r
AAN DEN LEZER OF AANSCHOUWER.
+ Het oogmerk van dit spel is niet om met de redelijke [...]
A6v
VERTOONERS.
A7r
DE MIN IN'T LAZARUS-HUYS. BLYSPEL.
+ Gy Troep van Juffers, en van Heeren!
G6v
EYNDE.

Aantal tekstregels:

36 (A8r). 37 (A4v).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: UB 1741 G 38
op A6v zijn in de lijst van vertooners de namen van de acteurs die dit stuk op donderdag 2 oktober 1777 speelden genoteerd.
2-
Leiden: UB 1097 F 20

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Groningen: UB 1 A 1062 (?)
2N-
Haarlem: SB 129 C 88 (?)
vermist op 11-6-84
3N-
Parijs: BN Yth. 69140 (?)
4N-
Washington: Library of Congres (?)

Commentaar:

De edities BF41, BF42, BF43 en BF44 zijn tot de publicatie van deze bibliografie steeds als één editie gezien, zij blijken echter ieder van een ander zetsel te zijn.
De edities zijn naar hun opbouw te verdelen in twee paren: BF41 en BF42 tegenover BF43 en BF44. Deze paren hebben tot en met F1v een identieke verdeling over de bladen, waarna BF41 en BF42 soms meer regel op een pagina hebben. Hierdoor is het blad F7 bij dat paar niet nodig. Normaal gesproken is papierbesparing een kenmerk voor een herdruk. De besparing is hier echter niet zo groot en ik durf op grond daarvan geen prioriteit aan het ene of het andere paar toe te kennen.
Ook de kopij die hier gebruikt is, is op grond van deze observaties niet te identificeren. Wel is het onwaarschijnlijk dat in dit stadium van de overlevering nog handschriftelijke kopij is gebruikt.

In 2014 heeft Marja Geesink deze editie op basis van het gebruikte vignet kunnen dateren na 1775, hetgeen deze editie na BF43, BF44 en BF42 plaatst.(1)

1) Marja Geesink: ‘Over privileges, schouwburgregenten, uitgevers, vignetten, verstopte herdrukken en de STCN.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014) 1, p. 37-55.
[Marja Geesink:] ‘Correctie op het artikel van Marja Geesink (Mededelingen JCW 17, nr.1).’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 38 (2015) 1, p. 72-73.