[BF42]:
W.G. van Focquenbroch: Min in't lazarus-huys, Blyspel.
Amsterdam: David Ruarus, 1732.


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

W.G.V. FOCQUENBROCHTS | MIN | IN 'T | LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. | [gravure] | Te AMSTELDAM. | By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732. | Met Privilegie. ||

Opbouwformule:

8o: A-F8, G6.
[$5 (-A1)]

Paginering:

54 bladen, gepagineerd= 1-12, 13-108.

Posities van de katernsignaturen:

A2 bestaande A3 deselve^ A5 bekyken
B Zagt, B2 staal de rest B3 Stad, die
B4 LEONARD B5 Vermits dat C los.
C2 of die niet C3 gy niet C4 my de les
C5 , gy myn D voorval D2 , en quynt
D3 hebt D4 is daar D5 juist niet
E CATRYN E2 brengt E3 dat het
E4 straks drie E5 twee, F mag worden
F2 weet, F3 eerste F4 straks te eindigen
F4 te eindigen F5 myn droef G Bruidt?
G2 uit al G3 vriend G4 ^straks
G5 maar gy

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 4.

A1r
[titelpagina]
A1v
[blanco]
A2r
Aan de HEER P.H.
+ De hedendaagse opzichtige uitsporigheden der liefde [...]
A3r
COPYE VAN DE PRIVILEGIE. [gedateerd 1 september 1732]
A4v
INHOUD.
+ Een zekeren Edelman, met namen Ferdinand:
A6r
AAN DEN LEZER OF AANSCHOUWER.
+ Het oogmerk van dit spel is niet om met de redelyke [...]
A6v
VERTOONERS.
A7r
DE MIN IN'T LAZARUS-HUYS. BLYSPEL.
+ Gy Troep van Juffers, en van Heeren!
G6v
EYNDE.

Aantal tekstregels:

37 (B2r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: Toneelmuseum 13 B 4:5
2-
Amsterdam: Toneelmuseum 56 A 36
3-
Amsterdam: Toneelmuseum 13 A 10:3
4-
Den Haag: KB 851 D 85
5-
Den Haag: KB 234 K 24:3
6-
Nijmegen: UB 490 C 117:6

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Groningen: UB 1 A 1062 (?)
2N-
Haarlem: SB 129 C 88 (?)
vermist op 11-6-84
3N-
Parijs: BN Yth. 69140 (?)
4N-
Washington: Library of Congres (?)

Varianten:

De verschuiving van de katernsignatuur op F4 wijst op varianten. Ik heb helaas geen aantekeningen meer kunnen vinden over deze varianten en in welke exemplaren deze voorkomen.

Commentaar:

Zie BF41.

In 2014 heeft Marja Geesink deze editie op basis van het gebruikte vignet kunnen dateren rond 1762, hetgeen deze editie tussen BF43/BF44 en BF41 plaatst.(1)

1) Marja Geesink: ‘Over privileges, schouwburgregenten, uitgevers, vignetten, verstopte herdrukken en de STCN.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014) 1, p. 37-55.
[Marja Geesink:] ‘Correctie op het artikel van Marja Geesink (Mededelingen JCW 17, nr.1).’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 38 (2015) 1, p. 72-73