[BF44]:
W.G. van Focquenbroch: Min in't lazarus-huys, Blyspel.
Amsterdam: David Ruarus, 1732.


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

W.G.V. FOCQUENBROCHTS | MIN | IN 'T | LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. | [gravure] | t'AMSTELDAM. | By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732. | Met Privilegie. ||

Opbouwformule:

8o: A-G8.
[$5 (-A1)]

Paginering:

56 bladen, gepagineerd= 1-12, 13-109, [3].

Posities van de katernsignaturen:

A2 bestaande A3 de selve A5 bekyken
B Zagt B2 de rest B3 Stad, die
B4 Hebt gy B5 Vermits dat C heen?
C2 die niet C3 gy niet C4 my de les
C5 gy myn D voorval D2 en quynt
D3 helaas! hebt D4 daar aan D5 juist niet
E CATRYN. E2 brengt E3 dat het
E4 drie Switsers E5 twee, hier F worden
F2 uyt zotterny F3 verliest, door F4 doot, u kan
F5 zoodanig G kaak'len G2 gerust, voor
G3 die Reynoud G4 ^te kunnen G5 haar hebben

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar KBH 315 L 38

A1r
[titelpagina]
A1v
[blanco]
A2r
Aan de HEER P.H.
+ DE hedendaagse opzichtige uitsporigheden der liefde [...]
A3r
COPYE VAN DE PRIVILEGIE. [gedateerd 1 september 1732]
A4v
INHOUD.
+ EEn zekeren Edelman, met namen Ferdinand:
A6r
AAN DEN LEZER OF AANSCHOUWER.
+ HEt oogmerk van dit spel is niet om met de redelyke [...]
A6v
VERTOONERS.
A7r
DE MIN IN'T LAZARUS-HUYS. BLYSPEL.
+ Gy Troep van Juffers, en van Heeren!
G7r
EYNDE.
G7v
[blanco]
G8r
[blanco]
G8v
[blanco]

Aantal tekstregels:

37 (B2r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: KNAW G 941
2-
Amsterdam: Toneelmuseum 5 K 17:1
3-
Antwerpen: SB C 28927
4-
Den Haag: KB 315 L 38

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Groningen: UB 1 A 1062 (?)
2N-
Haarlem: SB 129 C 88 (?)
vermist op 11-6-84
3N-
Parijs: BN Yth. 69140 (?)
4N-
Washington: Library of Congres (?)

Commentaar:

Zie BF43.

In 2014 heeft Marja Geesink deze editie op basis van het gebruikte vignet kunnen dateren rond 1741-1742, hetgeen deze editie tussen BF43 en BF42/BF41 plaatst.(1)

1) Marja Geesink: ‘Over privileges, schouwburgregenten, uitgevers, vignetten, verstopte herdrukken en de STCN.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014) 1, p. 37-55.
[Marja Geesink:] ‘Correctie op het artikel van Marja Geesink (Mededelingen JCW 17, nr.1).’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 38 (2015) 1, p. 72-73