[BF43]:
W.G. van Focquenbroch: Min in't lazarus-huys, Blyspel.
Amsterdam: David Ruarus, 1732.


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

W.G.V. FOCQUENBROCHTS | MIN | IN 'T | LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. | [gravure] | t'AMSTELDAM. | By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732. | Met Privilegie. ||

Opbouwformule:

8o: A-G8.
[$5 (-A1, -D5)]

Paginering:

56 bladen, gepagineerd= 1-12, 13-109, [3].
89 gepagineerd als 98.

Posities van de katernsignaturen:

A2 bestaende niet A3 Authoriteyt, de A5 bekijcken:
B Sagt, B2 de rest B3 die, uit
B4 Hebt gy B5 Vermits^ C Waer heen
C2 die niet C3 niet veel C4 my de les
C5 gy mijn D voorval D2 , en quijnt
D3 ^hebtg'uw D4 aen gelegen E CATRYN
E2 brengt uw E3 dat het E4 drie Switsers
E5 twee, hier F worden F2 uyt sotterny
F3 verliest, door F4 u kan F5 soodanig
G kaeck G2 voor dat G3 die Reynoud
G4 te kunnen G5 haer hebben

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 1.

A1r
[titelpagina]
A1v
[blanco]
A2r
Aen de HEER P.H.
+ DE hedendaegse opsichtige uytsporigheden der liefde [...]
A3r
COPYE VAN DE PRIVILEGIE. [gedateerd 1 september 1732]
A4v
INHOUD.
+ EEn sekeren Edelman, met namen Ferdinand:
A6r
AAN DEN LEZER OF AENSCHOUWER.
+ HEt oogmerck van dit spel is niet om met de redelijcke [...]
A6v
VERTOONERS.
A7r
DE MIN IN'T LAZARUS-HUYS. BLYSPEL.
+ GHy Troep van Juffers, en van Heeren!
G7r
EYNDE.
G7v
[blanco]
G8r
[blanco]
G8v
[blanco]

Aantal tekstregels:

36 (A8r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: UB 687 C 36
opbouw: A8(A6+#), B-G8.
op het bijgevoegde blad staan handschriftelijke aantekeningen over de rolbezetting van voorstellingen in 1796(?), 1799, 1801, 1804 en 1807 (op 1, 8, 9, 10 en 12 oktober).
2-
Gent: UB BL 5000:6
3-
Leeuwarden: PB A 1510:3

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Groningen: UB 1 A 1062 (?)
2N-
Parijs: BN Yth. 69140 (?)
3N-
Washington: Library of conress (?)

Commentaar:

Deze editie is vrijwel identiek aan BF44, het is niet uit te maken welke de eerdere is. De edities BF43 en BF44 zijn mogelijk eerder tot stand gekomen dan BF41 en BF42, want voor deze edities wordt minder papier gebruikt. Zie commentaar BF41.

In 2014 heeft Marja Geesink deze editie op basis van het gebruikte vignet kunnen identificeren als de oorspronkelijke druk uit 1732. (1)

1) Marja Geesink: ‘Over privileges, schouwburgregenten, uitgevers, vignetten, verstopte herdrukken en de STCN.’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014) 1, p. 37-55.
[Marja Geesink:] ‘Correctie op het artikel van Marja Geesink (Mededelingen JCW 17, nr.1).’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 38 (2015) 1, p. 72-73