Na een aantal Lean puzzels in de On Track is het tijd voor evaluatie. Hoe vonden de lezers het?

Nou, verschillende lezers hebben mij verteld dat ze de puzzels leuk vonden om te lezen. Het aantal lezers dat ook daadwerkelijk aan het puzzelen is geslagen is echter gering. (Dat fenomeen kennen we ook van kookrubrieken.) Nu is het best wel wat werk om een leuke puzzel te verzinnen, en ja, ik heb ze echt niet ergens op voorraad in een boekje. Daarom wil ik mijn bijdrage aan de On Track in een andere vorm voortzetten. Als de lezers vooral het lezen leuk vinden, dan schrijf ik voortaan iets om te lezen. In de volgende nummers van On Track hoop ik regelmatig met een stukje te komen onder titel “Qua Lean Gezien” .

Succes met deze allerlaatste Lean Puzzel.

Welke laadbak is van een Black Belt? (En waarom?)
   

Het goede antwoord is beide. De linker is van Micha, de rechter is van Jan. En waarom? Omdat ***** op het laatste moment terugkrabbelde om op de ATB de Amerongse berg te bedwingen. Anders waren er drie geweest.

 

 Uit: CPR On track 14, 21-02-2012.

Het raadsel

Een van de instrumenten van Lean is het visualiseren. Het visualiseren van performance, maar ook van problemen. Er zijn voor dat visualiseren natuurlijk vele mogelijkheden, maar ik ga jullie hier niet al te veel helpen.

We hebben twee vaten. In vat A zit negen liter snuks. In van B zit zeven liter twilp. De vloeistoffen snuks en twilp kun je, zoals jullie weten, volkomen en zonder verlies van volume mengen.

We nemen nu een maatschep en scheppen twee liter snuks uit vat A en gooien dat in vat B bij de twilp. Nu roeren we de hele boel even goed door, zodat de vloeistoffen zich mengen. Vervolgens scheppen we weer twee liter van het mengsel uit vat B terug in vat A, waar de snuks in zit.

Op 5 december 2011, in de trein van 15:59 van Amsterdam Arena naar Utrecht, trof de conductrice een passagier aan in de eerste klasse die wel een kaartje had, maar die het kaartje niet had afgestempeld met een datum. Volgens zijn zeggen was hij voor het instappen te druk aan het telefoneren geweest.
De conductrice constateerde natuurlijk een overtreding. Een ongestempeld kaartje is geen geldig plaatsbewijs. Het kaartje kan immers een andere dag weer als nieuw gebruikt worden. De conductrice heeft natuurlijk instructie om in dit soort gevallen een boete uit te schrijven. Als ze alleen het kaartje af zou stempelen zou het altijd lonen om het eerst maar eens zonder stempel te proberen. De conductrice bleek echter enige speelruimte hebben om die sanctie toe te passen. Kennelijk mocht zij, als zij er van overtuigd was dat de passagier te goeder trouw was, de boete achterwege laten. Maar hoe vorm je je daar als conductrice een oordeel over.
De conductrice in kwestie had een voor mij verrassende en verrassend interessante aanpak. Zij vroeg de passagier of hij nog meer kaartjes in zijn portemonnee had! Dat was natuurlijk heel plausibel. Iemand die een blanco kaartje koopt doet dat meestal omdat hij een bepaald traject regelmatig reist en hij niet iedere keer tijd wil kwijt zijn bij de kaartverkoop.

Het raadsel

De eerste Lean puzzel was wat aan de moeilijke kant. We hadden maar weinig goede inzendingen. Dit keer is hij makkelijker. Degenen die bij de A3 problem solving training van Marcel zijn geweest, zullen zich de verschillende aanpakken voor root cause analyse herinneren. Leuk om eens uit te proberen.

Waarheen?

Henk maakte een reis door Nederland. Amsterdam vond hij leuk, maar Groningen viel hem tegen. Leeuwarden daarentegen beviel hem wel. Op Heerlen knapte hij af. Na een leuk bezoek aan Amersfoort verveelde hij zich in Nederveen. Komend weekend wil hij echt weer eens plezier hebben. Wat raad je hem aan: Nijmegen of Gouda.