REDACTIONEEL

Druppelsgewijs komen de laatste jaren bij de redactie verzoeken binnen om een abonnement op Secrete Penitentie. Helaas kunnen wij als redactie deze verzoeken niet meer honoreren, omdat de administratieve rompslomp die met een eventuele uitbreiding van het abonneebestand gepaard gaat, ons tegenstaat. We willen het namelijk graag leuk houden, vooral voor onszelf. Daarom geven we eventuele belangstellenden de raad om zelf ons tijdschrift te kopiƫren. Het berust in de volgende instellingen: Stadsbibliotheek Antwerpen, Stadsarchief Brugge, Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel, Universiteitsbibliotheek Groningen, Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage, Universiteitsbibliotheek (Maatschappij der Nederlandse Letterkunde) Leiden en Zeeuwse Bibliotheek Middelburg.

Nu iets aardigers. Een abonnee die erg gesteld is op ons blad, heeft ons verzocht om bijdragen te plaatsen waarin op bepaalde aspecten van de Historie van B. Cornelis nader wordt ingegaan. De redactie wil graag aan dit verzoek tegemoet komen en heeft Karel Bostoen benaderd voor een artikel. We hopen dat hij en andere Cornelianen van nu af aan regelmatig in ons blad zullen publiceren.

De redactie

1 oktober 1992