[BF27]
W.G. van Focquenbroch:
Min in't lazarus-huys, Blyspel.
Amsterdam: Gysbert de Groot, 1687.


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

W. G. V. FOCQUENBROCHTS | MIN | In't | LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. | Van nieuws oversien, en verbetert, na de Oprechte CO- | PYE van den AUTHEUR. | Noyt voor desen soo Gedrukt. | [houtsnede] | t'AMSTERDAM, | [] | By GYSBERT de GROOT, Boekverkooper op den | Nieuwendijk, 1687. ||

Opbouwformule:

8o: A-E8.
[$5 (-A1)]

Paginering:

40 bladen, gepagineerd = [8], 1, 2-71, [1].

Posities van de katernsignaturen:

A2 verstanden A3 liefde niet A4 Lazarus-Huys
A5 Sotten stelde B in uw B2 de min
B3 in't vallen B4 je bend. B5 rampsalig'
C waer C2 wild vinden C3 hem te
C4 sou vliegen C5 dat ik D varder spreyt
D2 ik hier D3 mijn het D4 ^my niet
D5 weet) E veel droever E2 Kom fraey
E3 vrĂȘen, maer E4 hok een E5 ^laet sien

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar UBL 1095 H 27

A1r
[titelpagina]
A1v
[blanco]
A2r
Aen de HEER P.H.
+ DE hedendaegse opsichtige uytsporigheden der liefde [...]
A3r
INHOUD.
+ EEn sekeren Edelman, met namen Ferdinand: [...]
A4v
Aen den Leser of Aenschouwer.
+ HEt oogmerk van dit spel is niet om met de redelijke [...]
A4v
Speelende Persoonen.
A5r
DE MIN In't LAZARUS-HUYS, BLYSPEL.
+ GY Troep van Juffers, en van Heeren!
E8r
EYNDE.
E8v
[blanco]

Aantal tekstregels:

37 (B2r).

Gecollationeerde exemplaren:

1- Amsterdam: privécollectie G.J. Brouwer
2- Amsterdam: IN 51 C:4
3- Amsterdam: UB 694 G 22
4- Antwerpen: SB C 256925:4
5- Gent: UB H 143:4
6- Leiden: UB 1095 H 27

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N- Londen: BL 11555.aa.45(2)
2N- Minneapolis: University of Minnesota (?)
3N- New York: New York Public Library
4N- Parijs: BN Yi. 107
5N- Parijs: BN Yth. 69137

Commentaar:

Dit is een regel-voor-regel herdruk van de uitgave van De Wees (BF19). Zie voor de prioriteit van die editie de commentaar aldaar. Deze editie is vaak bijgebonden bij de edities BF24, BF25 en BF26 uit 1682. Vanaf dit jaar zet Gysbert de Groot de handel zelfstandig voort. Hij heeft daartoe zijn tante uitgekocht.*

*. Kleerkooper en Van Stockum: De Amsterdamse boekhandel. p. 241.