[BF32]
W.G. van Focquenbroch:
Min in't lazarus-huys, Blyspel.
Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, 1702.


Titelpagina

Titelpagina, A1r:

W.G.V. FOCQUENBROCHS | MIN | In't | LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. | Van nieuws oversien, en verbetert, na de Oprechte | COPYE van den AUTHEUR | Noyt voor desen so Gedrukt | [houtsnede] | t'AMSTERDAM | [ ____ ] | By de Wed: van GYSBERT de GROOT, Boekverkoopster | op den Nieuwendijk. 1702. ||

Opbouwformule:

8o: A-E8.
[$5 (-A1)]

Paginering:

40 bladen, gepagineerd = [8], 1, 2-71, [1]. †

Posities van de katernsignaturen:

A2 Broeders A3 ^liefde A4 houdende
A5 Sotten_stelde B in B2 de min
B3 heen_in't B4 als_je_bend B5 ach_rampsalig'
C ziel,_waer C2 spoor_wild C3 hem_te
C4 ^sou_vliegen C5 dat_ik D varder
D2 dat_ik_hier D3 my_het D4 je_sult
D5 weet E veel E2 kom_fraey
E3 vreên,_maer E4 dat_hok E5 laet sien

Inhoud:

Gecollationeerd a.d.h.v. exemplaar 3.

A1r
[titelpagina]
A1v
[blanco]
A2r
Aen den HEER P.H.
+ DE hedendaegsche opsigtige uytsporigheden der liefde [...]
A3r
INHOUD.
+ EEn sekeren Edelman, met namen Ferdinand, [...]
A4v
Aen den Leser of Aenschouwer.
+ HEt oogmerk van dit spel is niet om met de redelijke [...]
A4v
Speelende Persoonen.
A5r
van Juffers, en van Heeren!
E8r
EYNDE.
E8v
[blanco]

Aantal tekstregels:

37 (B2r).

Gecollationeerde exemplaren:

1-
Amsterdam: UB 694 H 46 :5
2-
Den Haag: KB 851 D 94
3-
Leiden: Collectie J.H.

Niet gecollationeerde exemplaren:

1N-
Londen: BL 11755.aa.43(5)

Varianten:

Deze editie is volledig gecollationeerd met behulp van transparanten. Dit leverde geen enkele variant in het zetsel op.

Commentaar:

Deze editie is een regel-voor-regel herdruk van de editie van 1687 (BF27).