Dit is een index op de eerste regel van iedere tekst in het corpus. De index verwijst naar de pagina in de eerste editie waarin de betreffende tekst voorkomt.